Jesteśmy członkami  Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne”

Konsorcjum Produktowe „Polskie Szlaki Kulinarne” powstało z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej w obszarze rozwoju i promocji Kuchni Polskiej. Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów jest jednym spośród ponad 20 członków konsorcjum. W konsorcjum Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów jest reprezentowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” .

Konsorcjum to jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów zajmujących się promocją tradycji kulinarnych oraz produktów regionalnych, w oparciu o walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulinarnego i kulturowego własnego regionu. Działa ono na podstawie zapisów Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Przyjęte w strategii zapisy są także zgodne z założeniami Programu Rozwoju Turystyki do roku 2020 sugerowanymi przez Komisję Europejską i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem konsorcjum jest zbudowanie w skali ponadregionalnej i krajowej markowych kulinarnych produktów turystycznych opartych na kuchni regionalnej i tradycyjnych produktach, promocja na nowych rynkach polskich produktów, co będzie prowadzić do wzrostu zainteresowania nimi i zwiększenia popytu na te produkty.

Cele te są realizowane poprzez inicjowanie i podejmowanie wspólnych działań promocyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych i eksperckich, wymianę doświadczeń, współpracę z władzami lokalnymi i samorządowymi, przedsiębiorcami, producentami, branżą gastronomiczną i turystyczną